Introduktion

Rigsarkivet bevarer kilder til Danmarks historie og dermed også til din historie

Med Stamtræet får eleverne mulighed for at reflektere over tidligere generationer, relationer og sig selv på helt nye måder. Stamtraet.dk er gratis at bruge og er bygget op efter devisen: Din historie – er Danmarkshistorie.

Man kan få adgang til Stamtræet på tre måder:

  • Uden login.
    De indtastede informationer gemmes kun på din enhed.
  • Med Uni-login, hvis man er lærer og elev.
    De indtastede informationer gemmes på elevens egen side, indtil eleven forlader skolen. Læreren kan tildele stamtræer og quiz til de enkelte elever. Før du kan bruge Stamtræet med Uni-login, kræver det, at din skole har accepteret UNI-logins dataaftale. Den udsendes fra Rigsarkivets partner html24 ved henvendelse til Rigsarkivet på mail: stamtraet@sa.dk.
  • Ved at oprette et almindeligt login, hvis du er privatperson.
    De indtastede informationer gemmes på din egen side.

Stamtræet er tænkt som et supplement til undervisningen i familieformer, historie og relationsforståelse.

 

Stamtræet består af to dele:

Det personlige stamtræ (mellemtrin)

I det personlige stamtræ kan elever på mellemtrinnet bygge et generationstræ med udgangspunkt i eleven selv. Vi har fjernet os fra den gængse måde at bygge stamtræer på for at give plads til diversitet og ikke ekskludere de børn, der ikke nødvendigvis kan udfolde et træ, der kan sættes ind i en skabelon.

Hovedformålet er, at børnene reflekterer over relationer, at de taler med deres familie derhjemme om generationer og dermed udbygger deres forståelse af tid. Det personlige stamtræ er farvekodet i generationer, men vi har fjernet forbindelsen mellem de enkelte personer, da mange børn har papforældre, bonussøskende og lignende. Det er sågar muligt at tilføje sit kæledyr.

 

Det historiske stamtræ (mellemtrin og udskoling)

I det historiske stamtræ kan elever gå på opdagelse i kirkebogskilder med henblik på at udfylde stamtræer, der er baseret på børn født i år 1900 og disses slægt. Der er både knyttet begivenheder og quizzer op på de forskellige generationer. Kirkebøgerne findes i transskriberet format.

 

God fornøjelse!