Introduktion

Rigsarkivet bevarer kilder til Danmarks historie og dermed også til din historie. Med Stamtræet får eleverne mulighed for at reflektere over tidligere generationer, relationer og sig selv på helt nye og inspirerende måder. Stamtræet er bygget op efter devisen: Din historie - er Danmarkshistorie.

Stamtraet.dk er gratis at bruge. Hvis man ønsker at gøre brug af stamtræet, kræver det, at ens skole har accepteret UNI-logins dataaftale. Den udsendes fra Rigsarkivets partner html24 ved henvendelse til Rigsarkivet på mail stamtraet@sa.dk

Stamtræet er tænkt som et supplement til undervisningen i familieformer, historie og relationsforståelse.

 

Stamtræet består af to dele:

Det personlige stamtræ (mellemtrin)

I det personlige stamtræ kan elever på mellemtrinnet bygge et generationstræ med udgangspunkt i eleven selv. Vi har fjernet os fra den gængse måde at bygge stamtræer på for at give plads til diversitet og ikke ekskludere de børn, der ikke nødvendigvis kan udfolde et træ, der kan sættes ind i en skabelon.

Der er tale om en begrænset form for fri leg, hvor hovedformålet er, at børnene reflekterer over relationer, at de taler med deres familie derhjemme om generationer og dermed udbygger deres forståelse af tid. Det personlige stamtræ er farvekodet i generationer, men vi har fjernet forbindelsen mellem de enkelte personer, da mange børn har papforældre, bonussøskende og lignende. Det er sågar muligt at tilføje sit kæledyr.

 

Det historiske stamtræ (mellemtrin og udskoling)

I det historiske stamtræ kan elever gå på opdagelse i kirkebogskilder med henblik på at udfylde stamtræer, der er baseret på børn født i år 1900 og disses slægt. Der er både knyttet begivenheder og quizzer op på de forskellige generationer. Kirkebøgerne findes i transskriberet format.

 

God fornøjelse!